e-mail
strona główna
 
Każde szkolenie jest poprzedzone ankietą wstępną, ankieta pozwoli odpowiednio dopasować dobór treści do wymogów i potrzeb kursantów.
Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość konsultacji z zakresu szkolenia na drodze telefonicznej lub e-mailowej. Czas odpowiedzi na zadane pytanie nie jest dłuższy od 24 godzin.
MIEJSCE SZKOLENIA
W znajdujących się w naszej dyspozycji salach komputerowych.
Na miejscu u Państwa - pracownicy nie tracą czasu na dojazdy.
wariant I: udostępnicie nam Państwo swoją salę szkoleniową lub przystosowaną salę konferencyjną z komputerami należącymi do firmy Zamawiającego szkolenie.
wariant II: Zamawiający udostępnia nam salę szkoleniową lub konferencyjną, a my dostarczymy na miejsce swoje komputery.
wariant III: przeprowadzimy konsultacje przy stanowisku pracy.
Grupa szkoleniowa będzie liczyć maksymalnie 8-10 osób. Czas przeznaczony standardowo na szkolenie to 4 godziny lekcyjne dziennie. Harmonogram szkolenia zostanie szczegółowo ustalony z Państwa przedstawicielem. Szkolenie będzie realizowane w modułach trwających od jednego do pięciu dni z możliwością dostosowania godzin według życzeń Zamawiającego.
Oferujemy szkolenia w zakresie popularnych pakietów biurowych oraz programów specjalistycznych. Dodatkowo prowadzimy kursy tematyczne.
więcej
created by PaulConrad Group © 2001-2002