e-mail
strona główna
 
Dział usługowy firmy Pesoft zajmuje się tworzeniem i serwisem oprogramowania związanego z działalnością instytucji finansowych. Większość oprogramowania związana jest wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń bankowych takich jak: skanery, czytniki kart chipowych, kioski informacyjne, drukarki, bankomaty itp.
Szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniom masowego przetwarzania papierowych dokumentów płatniczych takich jak wpłaty na konta ZUS czy przelewy. Nasze systemy współpracują z większością systemów bankowych zainstalowanych w bankach spółdzielczych. Dzięki małym wymaganiom sprzętowym jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie dla każdego banku.
Proponujemy także konsultacje w zakresie wdrażania systemów masowego przetwarzania dokumentów płatniczych, które umożliwiają nawiązanie współpracy bank - klient instytucjonalny. Współpraca taka jest korzystna dla obu stron (Bank zyskuje ważnego klienta zaś klient zyskuje unikalną usługę, która pozwala na przyspieszenie i ułatwienie pracy.
Jednym z systemów proponowanych dla banków jest Mały System Archiwacyjny.
Jednym z problemów będących udziałem wielu instytucji finansowych jest konieczność przechowywania dokumentów płatniczych przez okres ustawowych pięciu lat. Przeznaczone na ten cel pomieszczenia powinny być właściwie wentylowane tak aby archiwowane dokumenty nie uległy zniszczeniu. Inną bolączką istniejącego systemu jest trudność w odszukaniu właściwych dokumentów w przypadku ich wymagalności. Wszystkie te działania wymagają od instytucji finansowych sporych nakładów finansowych aby zapewnić dostępność dokumentów płatniczych.
Na szczęście ustawodawca w ostatnich latach tak znowelizował ustawę i przepisy, że możliwym się stało elektroniczne archiwizowanie takich dokumentów. Jednym z wymogów ustawy była konieczność zapisu obrazów skanowanych dokumentów na nośnikach, które uniemożliwiają ingerencję w oryginalną treść.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Banku firma nasza proponuje zastosowanie Małego Systemu Archiwizującego, który pozwoli na rejestrację wszystkich bieżących dokumentów płatniczych na nośnikach CD-ROM, a także stopniowe skanowanie wszystkich archiwalnych zasobów. Dzięki systemowi MSA zniknie konieczność utrzymywania pojemnego archiwum i zmniejszy koszty działania Banku. Dane księgowe pozwolą na szybki dostęp do potrzebnych obrazów dokumentów i ich wydruk. Zakup systemu MSA szybko się zwróci biorąc pod uwagę bardzo niski koszt nośników na których wykonywana jest archiwizacja. Nośniki te zajmują bardzo niewiele miejsca tak, że roczna zawartość archiwum mieści się w kieszeni.
KONCEPCJA PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA:
Podstawowym założeniem systemu MSA jest zastosowanie dziennika wszystkich transakcji księgowych z danego dnia. Proces skanowania będzie się odbywał po zaksięgowaniu danego dokumentu gdy znany jest już numer dekretacji nadany przez system księgowy Banku.
Mały System Archiwizujący można zasadniczo podzielić na 2 moduły:
 • Moduł skanujący
 • Moduł wyszukujący
 • Moduł skanujący:
  Przed rozpoczęciem skanowania konieczne jest odczytanie przez moduł skanujący informacji księgowych zawartych w dzienniku transakcji z systemu księgowego Banku. Biorąc dokument do skanowania operator odczytuje z dołączonej informacji numer dekretacji nadanej mu podczas księgowania i wpisuje go do systemu. Moduł skanujący przeszukuje wczytany dziennik transakcji i wyświetla zapis dotyczący tego dokumentu. Z danych wynika jak kwota została zaksięgowana i kiedy. Znane są też numeru obu rachunków biorących udział w transakcji. Gdy dane są zgodne z trzymanym dokumentem operator wkłada go do skanera i zatwierdza. N ekranie pojawia się obraz dokumentu. Poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy operator obraca obraz na ekranie tak aby był czytelny.
  Proces skanowania prowadzony jest dla reszty dokumentów.
  Numer dokumentu w systemie jest zgodny z numerem jego dekretacji.
  Obrazy dokumentów zostają zapisane w odpowiednich katalogach, które związane są z datą księgowania.
  Moduł wyszukujący:
  Wszystkie dane księgowe dotyczące skanowanych dokumentów zapisane są w bazie danych. Dostępne są one zawsze w czasie całego roku. Obrazy dokumentów dostępne są natychmiast w zakresie jednego miesiąca. Po miesiącu są zapisywane na nośniki CD-ROM i umieszczane w podręcznym archiwum.
  Działanie modułu wyszukującego polega na odszukaniu obrazu dokumentu po podaniu danych według których przeszukiwana jest baza danych o dokumentach. Jeśli znany jest numer dekretacji dla poszukiwanego dokumentu to natychmiast dostępne są wszystkie jego dane zapisane w module skanującym. Jeśli znana jest jedynie kwota lub jej zakres to wyszukane zostaną wszystkie dokumenty spełniające zadany warunek.
  Jeśli obrazy dokumentów są dostępne to zostaną wyświetlone na ekranie. W przeciwnym wypadku operator musi wyjąć z podręcznego archiwum właściwy CD-ROM i włożyć go do czytnika. Odszukany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.
  Moduł wyszukujący posiada także funkcję drukowania wybranego dokumentu.
  Wymagania Sprzętowe:
  Moduł skanujący MSA wymaga instalacji systemu WINDOWS NT/Workstation.
  Komputer powinien posiadać dysk zapewniający utrzymanie bazy obrazów dokumentów przynajmniej przez 1 miesiąc oraz mieć możliwość zapisu danych na płytach CD-R/RW.
  DocPro Sp. z o.o.
  ul. Maciejki 58
  05-830 Nadarzyn
  tel. (22) 739 87 84
  fax (22) 739 87 85
  email: office@docpro.com.pl
  created by PaulConrad Group © 2001-2002